Nasza Oferta

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 • OC
 • AC Autocasco
 • NNW
 • ASS Assistance
 • Szyby
 • Zielona karta
 • Ochrona prawna

UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH

 • Mieszkania i domy jednorodzinne
 • Domki letniskowe
 • Domy w budowie
 • Nagrobki

UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

 • Koszty leczenia
 • NNW
 • OC na rzeczy i osobie
 • Ubezpieczenie bagażu

UBEZPIECZENIA ZDROWIA I ŻYCIA

 • Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Ubezpieczenie zdrowotne indywidualne
 • Ubezpieczenie zdrowotne grupowe
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenie na życie indywidualne
 • Ubezpieczenie na życie grupowe
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków

UBEZPIECZENIA DLA FIRM

 • Ubezpieczenie majątku firmy
 • Odpowiedzialność cywilna

UBEZPIECZENIA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

 • Ubezpieczenie majątku wspólnoty od zdarzeń losowych i kradzieży
 • OC członków wspólnoty
 • OC zarządu wspólnoty

Obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe

 • Adwokatów,
 • Radców prawnych,
 • Brokerów finansowych,
 • Zarządców nieruchomości,
 • Inżynierów budownictwa,
 • Architektów,
 • Badaczy i sponsorów,
 • Agentów biur turystycznych,
 • Detektywów,
 • Podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne,
 • Doradców podatkowych,
 • Organizatorów imprez masowych,
 • Komorników sądowych,
 • Notariuszy,
 • Pośredników w obrocie nieruchomościami,
 • Lekarzy,
 • Rzeczoznawców majątkowych,
 • Rzeczników patentowych,
 • Polegające na prowadzeniu ksiąg rachunkowych,
 • Z zakresu czynności agencyjnych,
 • Czynności agencyjnych dealerów samochodowych,
 • Podmiotów do prowadzenia badań sprawozdań finansowych,
 • NZOZ/ZOZ

Cargo

 • Ubezpieczenie cargo jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców - producentów i handlowców, w tym również eksporterów i importerów, którzy w ramach swojej działalności sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i w związku z tym są narażeni na powstanie szkody w trakcie realizacji transportu.

Ubezpieczenie OCP ubezpieczenie przewoźnika drogowego

 • Posiadanie polisy OCP zapewnia przewoźnikowi ochronę ubezpieczeniową w przypadku szkody polegającej na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku, za który przewoźnik jest odpowiedzialny na zasadach określonych w ustawie Prawo przewozowe lub w Konwencji CMR (Konwencja o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów)

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

 • Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium
 • Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu
 • Ubezpieczeniowa gwarancja należytego usunięcia wad i usterek
 • Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty czynszu